Работих със Spread It по проект, свързан с представянето на сложна финансова услуга пред по-широка публика. Екипът се постара на първо място да вникне в същината на материята, да опознае своя клиент. Винаги спазваха сроковете и проявяваха гъвкавост в работата. Резултатът беше отличен.