АКЦЕНТИ НА ПРОЕКТА

Концепция и копирайтинг

Проучване на теми, разработване на концепции и писане на текстове за творческо съдържание.

Дизайн

Графичен дизайн и визуализации.

Продуциране на видео

Разработване на видеосъдържание с 2D движеща се графика, което обикновено се нарича обяснително или анимирано видео.

Музика и звуков дизайн

Намиране на правилната мелодия за проекта, звуков микс и звукови ефекти.

УМЕНИЯ & ТЕХНОЛОГИИ

Концепция
Заснемане
Анимация
Пост продукция
0
Работни дни
0
Специалисти
0
Видеа
0
Минути анимирано време

НЯКОИ ДЕТАЙЛИ

Имахме честта да изработим обяснителна анимация за защита правата на бежанци и мигранти в българия. Клипът имаше за цел да представи migrantlife.bg - платформа за оказване на правна и информационна подкрепа на бежанци и мигранти в страната. Платформата се реализира от Фондация за достъп до права - ФАР, в партньорство с UNHCR - Агенцията на ООН за бежанците, където е изпълнявала множество международни задачи в областите на закрилата, правните въпроси, управлението, обучение и реагиране при извънредни ситуации.